Demo

Technológia výroby okien a dverí

"Vlastníme najmodernejšie CNC zariadenia a technológie, pre výrobu výnimočných okien je ale treba viac."

Odkedy firma DREVAR zakúpila prvé CNC technológie, dala sa na nekončiacu cestu modernizácie a technologického rozvoja. Dnes už vlastníme takmer všetky najmodernejšie zariadenia, ktoré trh ponúka na výrobu okien a dverí v prvotriednej kvalite. Pomocou takejto automatizácie odstraňujeme zdĺhavú a ťažkú manuálnu prácu, ktorá môže byť zdrojom nepresností a omylov.

Využívanie modernej technológie neznamená len CNC zariadenia priamo spojené s výrobou produktov, ale aj využívanie moderných 2D a 3D konštrukčných a dizajnérskych softvérových riešení, ktoré zabezpečia bezchybnú komunikáciu so zákazníkmi alebo architektmi, s ktorými firma práve pracuje. Všetky riešenia, ktoré uvedieme do výroby sú najskôr starostlivo premyslené a softvérovo testované.

V konečnom dôsledku znamená moderná technológia aj flexibilitu a schopnosť oživiť akúkoľvek predstavu zákazníka.