Demo

Sklo je rovnako dôležité

"Sklo tvorí približne 80% plochy priemerného okna."

Sklo je kľúčovým komponentom kvalitného okna. Má zo všetkých materiálov najväčší vplyv na tepelnoizolačné vlastnosti.

Izolačné sklo je zložené z niekoľkých tabúľ skla, pričom tieto tabule obsahujú vrstvu ušlachtilého kovu, ktorá ma za úlohu odrážať tepelné vlnenie. Zjednodušene môžeme povedať, že hlavnou úlohou izolačných skiel, je udržať teplo v miestnosti. Túto tepelnoizolačnú schopnosť skla vyjadruje, medzi zákazníkmi najznámejší koeficient Ug - súčiniteľ prechodu tepla zasklenia. Čím nižšia je hodnota U, tým lepšia je tepelnoizolačná schopnosť izolačného skla.

V dnešnej dobe je kladený mimoriadny dôraz na znižovanie nákladov spojených s vykurovaním budov a z toho dôvodu sústrediť sa výlučne na koeficient U niekedy nestačí. Ďalšou významnou veličinou je "g". Detailná pozornosť je venovaná aj priestoru medzi sklami, ktorý je vyplnený ušľachtilým plynom, najčastejšie argónom (ojedinele kryptónom).

  Od začiatku svojej činnosti firma DREVAR spolupracuje výlučne s jedným výrobcom izolačných skiel, so spoločnosťou Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., ktorá už desaťročia prináša inovácie v oblasti izolačných skiel a pevne si drží vedúce postavenie na slovenskom trhu.