Demo

Prečo mať drevené okná?

Skúsenosti overené generáciami potvrdzujú, že drevu sa oplatí dôverovať. Drevo v drevených oknách má pre človeka výnimočné vlastnosti. Drevené okná sú bezpečné, teplé, moderné, kreatívne, recyklovatelné - jednoducho dokonalé. Žiadny iný materiál nie je taký nadčasový a príjemný ako drevo. Tak ako v minulosti aj dnes platí: Od podlahy po strop, od kolísky po hrob.

Drevo je neopakovateľné svojou štruktúrou a vôňou.

Jeho ekologické a dobré tepelnotechnické vlastnosti s nenapodobiteľnou estetikou ho stále radia do prvých priečok v obľube stavebných materiálov. Má preto svoje nezastupiteľné miesto aj pri výrobe drevených eurookien. Život dreva znamená ochranu života ako takého. Čím viac dreva v použitých materiáloch okolo seba nájdeme, tým viac si môžeme byť istí, že žijeme správne a ohľaduplne. Vážme si ho. Ochraňujme ho. Pestujme ho a umne ho využívajme.

Tepelná izolácia drevených okien

Drevo má najlepšie tepelnoizolačné vlastnosti. U drevených okien (je to vyjadrené koeficientom U=1,2-1,4 W/m2.K), tieto jeho vlastnosti zabránia sálaniu tepla a roseniu povrchu dreveného okna. Zároveň je to materiál veľmi príjemný aj na dotyk.

Tepelná pohoda v domoch a bytoch s drevenými oknami.

V dôsledku vývoja poznatkov o tepelnej technike budov sa z dreveného okna stal prvok, na ktorý sú kladené vysoké tepelnotechnické požiadavky. Klíma v miestnosti je určovaná teplotou vzduchu, ale taktiež teplotou plôch obklopujúcich miestnosť (napríklad stien, okien, dverí). Vieme, že teplota vzduchu v miestnosti nezodpovedá "izbovej" teplote, ktorú človek pociťuje. Napríklad pri nízkej teplote povrchu rámu dreveného okna a skiel musí byť vzduch v miestnosti teplejší ako optimálna teplota 20 - 22 °C, aby sme nemali pocit chladu, a tak dosiahli potrebnú tepelnú pohodu.

Konštrukčná tvorba drevených okien zohľadňuje dôležité fyzikálne vlastnosti základnej suroviny. Touto je minimálna tepelná vodivosť. Táto zaručuje, že rám, ale aj krídlo sú tepelne "nevodivé", a tým sú povrchy dvoch základných prvkov teplejšie. Vďaka výrazne vyššej povrchovej teplote drevených okien sa dá znížiť potrebná teplota vzduchu v miestnosti pri zachovaní rovnakého teplotného komfortu. Keď k tomu pripojíme kvalitné izolačné trojsklo s kvalitným obvodovým kovaním, ktoré zaručí pritlačenie krídla o rám, stane sa drevenné okno prvkom šetriacim energiu.

Mikroskopická snímka vnútornej šruktúry dreva ukazuje tisícky komôr, z ktorých sa skladá drevený eurohranol.

Drevenné okná a ich protipožiarna ochrana.

Pri požiari dochádza k postupnému ohorievaniu dreva na drevenných oknách, pričom sa na povrchu vytvára zuholnatelá vrstva ktorá znižuje rýchlosť horenia.
Pri horení dreva nedochádza ku ztrate únosnosti prvku ako pri železe a iných materiáloch, iba sa znižuje únosnosť úmerne k ohorenej vrstve dreva.

Drevené okná a Ekológia

Drevo je neustále sa obnovujúca surovina, ktorú získavame pri plánovanom obhospodarovaní lesa a je najstarším stavebným materiálom ľudí. Drevo po ťažbe v súčasnosti sa spracuje bez najmenšieho odpadu: ešte aj piliny a kôra sú hodnotnou surovinou pre ďalšie spracovanie a pre energetiku ako ekologické palivo. V porovnaní s ostatnými typmi okien je pri výrobe drevených okien najmenšia spotreba energie (pri výrobe plastových okien je to až 6 násobok) a dochádza len k minimálnym vplyvom na životné prostredie. Pre udržanie ekologickej rovnováhy je nesmierne dôležité, že dnešné drevené okná sú v plnej miere recyklovateľné (plastové profily sa vyrábajú z fosílnych palív – ropy a chlóru)