Demo

Ako sa vykonáva montáž okien?

K montáži našich výrobkov pristupujeme s mimoriadnou dôslednosťou, lebo len správne namontované eurookná môžu plniť svoje funkcie, preto to môžu vykonávať len riadne vyškolení pracovníci.

Eurookná sa montujú do pripravených otvorov pomocou oceľových kotiev v počte podľa rozmerov konkrétnych výrobkov. Dokonalá tesnosť pripojovacej špáry sa zabezpečí montážnymi páskami z interiérovej a exteriérovej strany. Montážny priestor medzi oknom a murivom sa vypĺní nízkoexpanznou PUR penou.

Pre dokonalý styk okenného rámu a omietky doporučujeme používať APU lišty. Iba pomocou týchto líšt sa dá pri murárskych prácach zabezpečiť dostatočnú ochranu povrchu okien.