Demo

Aké sú energeticky úsporné drevené okná?

Medzi energeticky úsporné okná a dvere patria tie výrobky, ktoré spĺňajú aj najprísnejšie požiadavky stavebníkov a investorov na znižovanie tepelných strát cez výplne otvorov.

Okná, ktoré patria do energetickej kategórie „A“ majú energetickú bilanciu pre klimatickú oblasť SR pozitívnu, to znamená, že majú väčšie tepelné zisky zo slnečného žiarenia, ako sú ich tepelné straty!

Energeticky úsporné okná

Spotrebitelia, investori a legislatívci sa čoraz viac orientujú na energetickú efektívnosť stavebných výrobkov. Na výzvu zvýšených očakávaní môžu výrobcovia okien a vonkajších dverí poskytnúť informácie o energetickej efektívnosti, ktoré sú jednoducho zrozumiteľné a môžu sa použiť na porovnanie okien rôznych profilových systémov a konštrukcií.

Samotná hodnota U nespĺňa tieto požiadavky, pretože sa koncentruje len na tepelné straty okna a neposudzuje zisk zo slnečného žiarenia, ktorý môže zlepšiť celkovú energetickú efektívnosť budovy. Do hodnotenia sú zahrnuté aj straty z infiltrácie vzduchu, závislé od výrobných podmienok toho - ktorého výrobcu.