Demo

Čo vyjadruje energetický štítok?

Profesijné združenie SLOVENERGOokno s garanciou objektívneho hodnotenia kolektívom odborníkov Stavebnej fakulty STU v Bratislave navrhol systém hodnotenia okien na uspokojenie požiadavky možnosti jednoduchého porovnania okien a dverí.

Okná a vonkajšie dvere sa hodnotia s použitím známej stupnice A až G (podobne ako pri elektrických spotrebičoch) na základe ich celkovej energetickej efektívnosti, pričom okno A je enegeticky najefektívnejšie a okno s hodnotením G je najmenej efektívne...
Spotrebitelia a investori môžu rýchlo a jednoducho zvoliť najvhodnejšie okno pre svoje potreby.